Advokat och delägare

Clea Sangborn

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, juridiskt biträde samt särskild företrädare för barn.

1994 Juris kandidatexamen innefattande ett års studier vid Universitet de Lyon.
 
1994-96 Tingsnotarie vid Handens tingsrätt.

1996-1999 Arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå.
 
1999 Ledamot av Sveriges advokatsamfund. 

1999-2003 Anställd advokat på advokatfirman Arrhenius & Eriksson.

2003 Delägare och medgrundare av Försvarsadvokaterna i Stockholm. 

Pågående engagerat arbete som advokat, emellanåt expert i statliga utredningar rörande brottmålsrelaterade frågor. 

 

Tel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
9R4A4412b.jpg