Advokat 

Robin Söder

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Jur.kand. Stockholms universitet, 2011.

Anställd på Försvarsadvokaterna Stockholm sedan 2011.

Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2015.

 

Tel: 0735–123 005
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
9R4A5009.jpg