Advokat 

Douglas Blidberg

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Jur. kand. Stockholms Universitet, 2005.

Assistent vid advokatfirman Björn Rosengren, 1999–2005.

Anställd som biträdande jurist, Advokatfirman Björn Rosengren, 2005.

Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2011.

Delägare i advokatfirman Björn Rosengren, 2015.

Anställd vid Försvarsadvokaterna sedan 2015.

 

Tel: 0709–235 257
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
9R4A4555.jpg