biträdande jurist

Elsa Segerros

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt migrationsärenden.

Juristexamen Stockholms universitet, 2017.

Anställd vid Försvarsadvokaterna sedan 1 juni 2017.

 

Tel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
9R4A4881.jpg