Historik
En av Sveriges största, mest prisbelönta
och erfarna advokatbyråer inom brottmål 

 
 
 
 
 
Stockholm_SV.jpg

Starten

Försvarsadvokaterna grundades 2003 av Johan Eriksson, Tobias Fälth, Björn Sandin och Clea Sangborn, samt ytterligare tre advokater som inte är kvar på byrån.

Visionen var att enbart arbeta med brottmål i syfte att fördjupa specialistkompetensen inom området. Att bygga en advokatbyrå som satte klienten i första rummet och som brann för övertygelsen om ett rättssäkert samhälle kändes angeläget. Än idag är det klienten som är medarbetarnas främsta fokus.  

 

Historien

1999 Bildades advokatfirman Arrhenius & Eriksson av advokaterna Lars Arrhenius och Johan Eriksson. 2003 Advokatbyrån Försvarsadvokaterna bildades när moderbolaget förstärktes med advokaterna Tobias Fälth, Björn Sandin och Clea Sangborn (samt två ytterligare advokater som numera slutat). Byrån breddade sin kompetens när advokat Jens Lapidus blev delägare. Han ägnar sig nu på heltid åt sitt författarskap. 2014 tillträdde advokat Lina Holmgren som delägare efter att ha arbetat på byrån under många år. 

 

Idag leds Försvarsadvokaterna av delägarna Johan Eriksson, Tobias Fälth, Lina Holmgren, Björn Sandin och Clea Sangborn. Byrån har totalt 16 medarbetare som alla med ett stort personligt engagemang arbetar för klienternas bästa.

Det har kommit att uppstå ett ständigt pågående och aktivt samtal mellan oss medarbetare. Vårt gemensamma intresse är juridik så utbytet av erfarenheter och diskussion av små och stora juridiska problem sker under tiden vi tillbringar på kontoret. Det har visat sig att vår mix och vårt sätt att dela praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap har hållit uppe intresset och glädjen kring att få arbeta med juridik.  

Vår mångåriga erfarenhet av brottmål har lagt en stabil grund för Försvarsadvokaternas arbete. Vi är nu en av Sveriges främsta advokatbyråer med spetskompetens inom straffrättens alla delar. Vi har en mycket gedigen erfarenhet av brottmål vilket bl.a. har lett till att medgrundaren och delägaren advokat Johan Eriksson har utsetts till Advokaternas advokat 6 år i rad, 2012 – 2017. Vår samlade kunskap har lett till att flera av delägarna håller kurser inom brottmålens olika delar. 

Förutom kärnverksamheten med brottmål och straffrätt är våra advokater flitigt anlitade som föreläsare, kurshållare och rådgivare inom alla frågor som berör vår specialistkompetens.

Byrån idag