Advokat 

Pehr Amrén

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. 

Jur. kand. Umeå universitet, 2010.

Anställning vid Brottsoffermyndigheten i Umeå under studietiden.

Anställd vid Försvarsadvokaterna Stockholm sedan 2010.

Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2013.

Medlem av Advokat i framtidens råd.

 

Tel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
9R4A4036.jpg