Advokat

 

Anna Ahlénius

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Extraanställd på Ackordscentralen Norrland 2011–2012

Juristexamen från Umeå universitet, 2013

Anställd vid Försvarsadvokaterna Stockholm, 2013

Ledamot av Advokatsamfundet, 2016

Tingsnotarie vid Umeå tingsrätt, 2017–2018

Anställd advokat vid Försvarsadvokaterna 2018– 

Tel: 08–545 701 30
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
anna_ahlenius.jpg