Advokat

Mikael Fredblad

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Jur. kand., Lunds universitet, 2003.

University of Edinburgh Law School, 2004 - 2005.

Tingsnotarie, Eskilstuna tingsrätt, 2005 - 2007.

Biträdande jurist, Advokatfirman Nordia, 2007 - 2012.

Anställd vid Försvarsadvokaterna Stockholm sedan 2012.

Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2011.

 

Tel: 073–344 82 77
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se, mikael.fredblad@forsvar.se

 
 
9R4A3745.jpg