Advokat och delägare

Lina Holmgren

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Jur. kand. Uppsala universitet, 2004.

Assistent, Advokaterna Arrhenius & Eriksson AB, 2000 - 2003.

Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2004 - 2006.

Biträdande jurist, Försvarsadvokaterna Stockholm, 2006 - 2009.

Advokat, Försvarsadvokaterna Stockholm, 2009.

Delägare vid Försvarsadvokaterna Stockholm sedan 2014.

Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2009.

 

Tel: 0707–344 618
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
Lina_Holmgren_Forsvar.jpg