Försvarsadvokaterna
Specialister på brottmål

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advokater_Leverans_V1.jpg

Verksamhet

Försvarsadvokaterna är specialiserade på straffrätt och arbetar främst med brottmål

Vår styrka bygger på expertis, engagemang och mångårig erfarenhet. Vår målsättning är att alltid skapa de bästa förutsättningarna för dig som klient och se till att dina rättigheter tillvaratas såväl före som under en rättegång. Vi åtar oss både större och mindre mål och sätter alltid dina intressen främst.

 
 

Är du misstänkt för ett brott?

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen förordnas av tingsrätten och du har rätt att själv välja vilken advokat som ska företräda dig. Den enda förutsättningen är att din valda advokat har tid och möjlighet att åta sig ditt mål. 

 

Har du varit utsatt för ett brott?

Du har rätt till hjälp om du blivit utsatt för ett brott. Ett målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Som målsägande kan du begära att en viss jurist eller advokat förordnas som ditt målsägandebiträde.

 

Socialrätt

Flera av juristerna på Försvarsadvokaterna åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård. Vi har lång erfarenhet av socialrätt enligt:

– Lag om vård av unga (LVU)
– Lag om vård av missbrukare (LVM)
– Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
– Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

 

Privata uppdrag

Vi åtar oss brottmålsrelaterade uppdrag. Privata uppdrag kan exempelvis vara resningsansökningar eller utredningar åt företag gällande straffrättsliga frågeställningar.

 

Barnrätt

Vi företräder barn under 18 år som blivit utsatt för brott. En särskild företrädare för barn kan utses av tingsrätten om vårdnadshavaren inte anses kunna ta tillvara barnets rätt. 

 

Asyl och migrationsärenden

Vi företräder dig under asylprocessen i Sverige, närvarar under utredningsmöten, upprättar skrivelser och överklaganden. Du har själv rätt att välja juridiskt ombud vid migrationsärenden.

 

 

Medarbetare

Hos oss jobbar Sveriges främsta jurister inom brottmål och straffrätt. Här hittar du mer information om medarbetarna hos Försvarsadvokaterna.