Verksamhet
Vår målsättning är alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter 

 
 
 
 
 
 
fasad.jpg

Offentlig försvarare

Du kan välja någon av oss som offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. Om du är kallad till förhör som misstänkt för brott har du rätt att begära en offentlig försvarare och kan välja vilken advokat du vill ha. Enda förutsättningen är att advokaten kan åta sig målet.

Samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i alla typer av brottmål. Vi gör alltid vårt yttersta för att respekten för våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare. En försvarares uppdrag innebär att "med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning". Det handlar med andra ord om att du som klient får en rättvis behandling. Vi ser alltid till att våra klienter har med sig en advokat eller biträdande jurist vid polisförhör eller andra viktiga utredningsåtgärder, oavsett målets storlek. Vi har full sekretess, företräder dig och din inställning till brottet och sätter dina behov främst. 

Vem har rätt till en offentlig försvarare?

Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3 a §. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det.

Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare ska därutöver förordnas:

  1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyntill utredningen av brottet,

  2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

  3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

I din första kontakt med polisen när du är misstänkt för brott – säg att du vill ha en advokat från Försvarsadvokaterna. Vi står på din sida.

Om du har frågor om offentlig försvarare eller vill anlita oss:

 

Målsägandebiträde

Har du utsatts för brott? Då kan du anlita oss som målsägandebiträde

Om du har utsatts för ett brott har du oftast rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Som brottsoffer kan du välja att en viss jurist eller advokat förordnas för dig. I kontakt med polisen säg att du vill ha en jurist eller advokat från Försvarsadvokaterna.

Att vara målsägande/brottsoffer i en brottmålsprocess är ofta en svår och utsatt situation. Vi tar ansvar för att du ska känna dig trygg och förberedd inför rättegången.

Vårt uppdrag är att biträda dig före, under och efter rättegången. Vi är med dig under polisförhör, vi förbereder dig inför rättegången och vi hjälper dig begära skadestånd. Under rättegången står vi på din sida och hjälper dig på alla sätt.

Samtliga advokater och biträdande jurister på Försvarsadvokaterna åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Om du har frågor rörande målsägandebiträde eller vill anlita oss:

 

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag relaterade till socialrätt

Flera av juristerna på Försvarsadvokaterna åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt:

  1. Lag om vård av unga (LVU)

  2. Lag om vård av missbrukare (LVM)

  3. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

  4. Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Om du har frågor rörande socialrätt eller vill anlita oss:

 

Privata uppdrag

Vi åtar oss brottmålsrelaterade uppdrag

Privata uppdrag kan exempelvis vara resningsansökningar eller utredningar åt företag gällande straffrättsliga frågeställningar.

Vi åtar oss privata försvar där vi företräder dig som är misstänkt för brott. Skälet till att ha en privat försvarare kan vara flera. Ett skäl är att du inte har rätt till en offentlig försvarare enligt de regler som finns angående detta. 

Vill du anlita en privat försvarare betalar du själv till advokatfirman för advokatens arbete.

Andra exempel på när det kan vara bra att anlita en erfaren brottmålsadvokat är när det i företag eller organisationer behöver utredas om det förekommit, eller kan misstänkas att det förekommit, ett brottsligt förfarande. Vi har stor erfarenhet av denna typ av utredningar.
 

Om du har frågor rörande privata uppdrag eller vill anlita oss:

 

Kurser

Vi håller kurser i ämnen som rör straffrätt

Vi skräddarsyr kurser åt dig och ditt företag utifrån era önskemål och behov.

Här är ett urval av aktuella kurser:

Målsägandebiträde

Datum: 10 oktober 2018
Omfatting: 6 timmar
Plats: Grand Central Scandic, Stockholm

Förhörsteknik i brottmål

Datum: 17 oktober 2018
Omfatting: 6 timmar
Plats: Advokatsamfundet, Stockholm

Avancerad förhörsteknik - med praktisk tillämpning

Datum: 27 oktober 2018
Omfatting: 30 timmar
Plats: New York, USA

Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol

Datum: 1–3 januari alt 26–28 april 2019
Omfatting: 15 timmar
Plats: Krusenberg Herrgård, Uppsala alt Ystads Satlsjöbad, Ystad

Brottmålskurs 2 - Fördjupning inom brottmålsprocessen

Datum: 8–10 mars alt 20–22 september 2019
Omfatting: 15 timmar
Plats: Krusenberg Herrgård, Uppsala alt Falkenberg Strandbad, Falkenberg

 

Böcker

Ny bok: Handbok för försvarare av advokat Johan Eriksson

Boken fungerar som uppslagsverk eller praktisk handledning för jurister. Advokat Johan Eriksson delar med sig av de erfarenheter och kunskaper i processrätt som han samlat på sig under alla år i domstol. 
För beställning via förlaget Limhamnsgruppen, klicka här.