Advokat 

Camilla Lind

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Legal studies, University of California, 2011 - 2012.

Juristexamen, Lunds universitet, 2013.

Extraanställd på Åklagarmyndigheten, 2007 – 2012.

Anställd vid Försvarsadvokaterna Stockholm sedan 2013.

Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2016.

 

Tel: 0768–896 642
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
9R4A4457.jpg