Biträdande jurist

Olle Kristhammar

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, migrationsärenden samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Juristexamen Uppsala universitet, 2017.

Anställd vid Försvarsadvokaterna sedan början av januari 2017.

 

Tel: 0767-756 143
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
 
9R4A4036x.jpg