Biträdande Jurist

 

Samuel Westerlund Rashidi

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt migrationsärenden.

Juristexamen Stockholms universitet, 2018.

Anställd vid Försvarsadvokaterna sedan augusti 2018.


Tel: 08–545 701 30
Växel: 08–545 701 30
E-post: info@forsvar.se

 
Samuel_Westerlund_Rashidi.jpg